กิจกรรมวันครูแห่งชาติ 2565

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา นำโดยท่าน ผอ.ดารินทร์ โคษา

เข้าร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนบ้านวังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัลครูดีศรีสระแก้ว และรางวัลครูดีศรีวังสมบูรณ์

เนื่องในงานวันครู ประจำปี 2565 ทุกท่าน

สอบถามได้ค่ะ