กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา ขอขอบคุณ นายพิเชษฐ์ รักซ้อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ ผู้ปกครองนักเรียน และผู้ใหญ่ใจดีทุกทานที่มอบขนมให้กับเด็กๆ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

สอบถามได้ค่ะ