กิจกรรม English Camp

โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา นำโดย ผอ.ดารินทร์ โคษา ได้จัดกิจกรรม English Camp เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 การจัดกิจกรรมในครั้งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ นักเรียนได้รับความรู้และความสนุกสนานเป็นอย่างมาก

สอบถามได้ค่ะ