ผู้บริหารและคณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2563

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 นางดารินทร์ โคษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา ทำคณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอวังสมบูรณ์

สอบถามได้ค่ะ