ร่วมงานนิทรรศการวิชาการกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังใหม่

โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยานำโดย ผอ.ดารินทร์ โคษา คณะครูและนักเรียนร่วมงานนิทรรศการวิชาการกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังใหม่ ณ โรงเรียนบ้านวังใหม่ ในวันที่ 24 กันยายน 2563

สอบถามได้ค่ะ