ร่วมพิธีวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 นำโดย นางดารินทร์ โคษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ วัดวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว

สอบถามได้ค่ะ