เด็กหญิงปรมาภรณ์ กลีบกลาง นักเรียน ชั้น ป.6ได้รับรางวัลการพูดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ เหรียญทอง

โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยาขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปรมาภรณ์ กลีบกลาง นักเรียน ชั้น ป.6ได้รับรางวัลการพูดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ เหรียญทอง 92 คะแนน เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดสระแก้วขอบคุณ ชื่นชม คุณครูพิชญุ์มณฑน์ การเพียร

สอบถามได้ค่ะ