เปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยาเปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ขอบคุณคุณครูที่ดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี ผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการเตรียมหน้ากากอนามัย น้ำดื่ม อาหารเช้า และปฏิบัติตามมาตรการของโรงเรียนเป็นอย่างดีNew Normal & COVID 19

สอบถามได้ค่ะ