โครงการฝึกอบรมเยาวชนเครือข่ายป้องกันไฟป่า

โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา ได้นำนักเรียนเข้ารับร่วมโครงการฝึกอบรมเยาวชนเครือข่ายป้องกันไฟป่า
จัดโดยศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าฉะเชิงเทรา นักเรียนได้รับความ และความสนุกสนานในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

สอบถามได้ค่ะ