ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา

ได้รับรางวัลระดับภาค เกียรติบัตรเหรียญทอง

การประกวดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ประจำปีการศึกษา 2564

สอบถามได้ค่ะ