ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา (BAN PRIJITWITTAYA SCHOOL)
ตำบล วังใหม่
อำเภอวังสมบูรณ์ สระแก้ว 27250
E-mail : prijitwittaya@sk1edu.go.th
: praijit_wittaya@hotmail.com
Website : www.prijitwittaya.ac.th

สอบถามได้ค่ะ