O5 ข้อมูลการติดต่อ

โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา

เลขที่ 7 หมู่ 7 ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27250

สอบถามได้ค่ะ