หน้าแรก

DSC_8565
224699
124535
211078
DSC_1561
previous arrow
next arrow


ประกาศเจตจำนง “โรงเรียนสุจริต”
โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา
นางดารินทร์ โคษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา

โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา
BAN PRIJITWITTAYA SCHOOL


สอบถามได้ค่ะ