หน้าแรก

224699
DSC_8565
S__198713351
124535
211078
DSC_1561
previous arrow
next arrow

ผู้บริหาร

1

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

12

นักเรียน

228

ห้องเรียน

8

ประกาศเจตจำนง “โรงเรียนสุจริต”
โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา


นางดารินทร์ โคษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา

โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา
BAN PRIJITWITTAYA SCHOOL


สอบถามได้ค่ะ