กิจกรรมวันคริสต์มาส

โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ของห้องเรียน

และจัดกิจกรรมจับรางวัล ของขวัญให้กับนักเรียน

สอบถามได้ค่ะ