เรียนกับหนู เรื่องบายศรี

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบูรณาการการทำบายศรี

ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรในท้องถิ่น

สอบถามได้ค่ะ